4 dages kursus

Kursus af 4 dages varighed


 • Opdel og definer problemet. Rubricer hændelsen, og lær at kommuniker hændelsen til leder og kolleger.
 • Egne/gruppens erfaringer med belastende hændelser og situationer samt borgere, vi ikke kunne håndtere.
 • Hvad gjorde vi rigtigt og hvad gjorde vi forkert. Hvad har vi lært til næste gang.
 • Konsekvenser for medarbejderne efter belastede hændelser.
 • kommunikationsteknik generelt - herunder anerkendende kommunikation - transaktionsanalyse og konflikttrappen.
 • Lytning: Aktiv lytning og passiv lytnings indflydelse på samtalens udfald.
 • Træning i anerkendende kommunikation og aktiv lytnig
 • Besværlige personers profil.
 • Egen profil til håndtering af hændelser.
 • Hvorfor opstår belastede hændelser, hvordan skal jeg selv, medarbejdere og ledelse håndtere perioder, hvor vi er særlig udsatte for belastende hændelser.
 • Kropssprog - hvordan får jeg automatisk det rigtige kropssprog.
 • Signaler på udbrændthed/konsekvenser for medarbejderen.
 • Kollegers og ledelses ansvar overfor medarbejdere, der har været udsat for kritisk hændelse.
 • Debriefing/psykologisk debriefing
 • Samarbejde i organisationen omkring håndtering af besværlige og voldelige personer.
 • Kroppens reaktion på belastede hændelser. Hvorledes undgår man nakkespændinger og senere kronisk hovedpine efter en eller flere belastede hændelser. Hvorledes spænder jeg min krop af, og modvirker herved psykiske følger.
 • Reglerne omkring vold imod offentlig ansatte. (Straffelovens § 119)
 • Reglerne omkring hån og skælsord imod offentlig ansatte (Straffelovens § 121)
 • Medarbejderen som vidne efter en grov hændelse.Reglerne om nødværge (Straffelovens § 13)
 • Træning i praktisk træning i håndtering af belastede hændelser og anslyse af situationerne.
 • Udarbejdelse af beredskabsplan - herunder eventuelt ambulancebrev.


For rådhusbetjente og vagter et særligt modul med vægten lagt på de særlige opgaver, som dette personale har.

For hjemmeplejen og andre, der arbejder alene eller arbejder i andres hjem er der indlagt et særligt modul målrettet dette arbejdsområde.Instruktører

Tidligere vicepolitikommissær nu specialkonsulent i risikostyring ved Københavns Politi Kurt Mark

Kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje