Afholdte kurser

 

Kurt Mark

Konflikthåndtering

Håndtering af vold og trusler

Håndtering af belastende hændelser.

 

Ledere og medarbejdere i følgende virksomheder har modtaget kurser i

håndtering af vold og trusler og håndtering af belastede hændelser.

 

Allerød kommune: Adskillige Grundkurser og vedligeholdelseskurser

 

Bov Kommune: 5 Grundkurser af 1 dags varighed

 

Danske Risikorådgivere. Foredrag om håndtering af trusler i virksomhederne.

 

Esbjerg Højskole: Konflikthåndteringskurser for ledere

 

Falck, Esbjerg. Foredrag vedrørende belastede hændelser og konflikthåndtering.

 

Fredericia kommune: Rådhusbetjente på særlig grundkursus.

 

Frederiksberg kommune: Kursus i håndtering af belastede hændelser.

Frederiksberg kommunes svømmehal: Flere 1-dagskurser i håndtering af belastede hændelser, vold og trusler m.v.

Frederiskberg kommune: Parkeringsservice

Frederiksberg kommune: Renovation

 

Fredensborg kommunes: Bibliotekerne i Fredensborg og Nivåcentret Grundkurser

 

Frederikssund kommune: Adskillige kurser over henholdsvis 1 og 2 dage.

 

Furesø kommune Furesø Bibliotek i Værløse Bymidte: To 1-dagskurser

 

Gladsaxe kommune: Adskillige 1 dagskurser for jobcenter, borgerservice institutioner m.v.

 

Gladsaxe kommune: Kurser for ledere i krisestyring og debriefing

 

Gladsaxe bibliotek: Værebro bibliotek samt hovedbiblkioteket

 

Guldborgsund kommune: 3 1-dagskurser

 

Hillerød kommune. Adskillige kurser i forskellige afdelinger.

 

Holbæk kommune, borgerservice: 2-dages kursus

 

Hørsholm kommune: Grundkurser over 1 dags varighed inkl. kropsterapi.

 

Kalundborg kommune: Flere 1-dagskurser

 

Københavns Kommune, Kompetencecentret: Tre 1-dagskurser,

 

Københavns kommummunes jobcenter, Lærkevej.

 

Københavns Universitet: Niels Bohr Instituttet. Kursus i håndtering af truende og voldelige hændelser

 

Nyborg kommune: Adskillige kurser over 1-dag. (årlige tilbagevendende kurser).

 

Næstved kommune: Jobcenter, parkeringsvagter, hjemmepleje, socialrådgivere, biblioteker m.v.: Adskillige grundkurser over 1 og 2 dages varighed inkl. kropstgerapi (Adskillige. Løbende årlige kurser.)

 

Odder kommune: Adskillige grundkursus og vedligeholdelseskurser over 2 dage

 

Odsherred kommune, Adskillege 1-dagskurser løbende over flere år.

 

Odsherred kommune: Adskillige 2-dagskurser inkl. kropsterapeuten.

 

Odsherred kommunes genbrugsstationer: 2-dagskurser for personalet på genbrugsstationerne.

 

Region Midt,: Samsø Sygehus

Region Midt: Horsens sygehus,

Region Midt: AMK-vagtcentralen (112) m.v. samt

Region Midt: Flere foredrag for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere,

Region Midt: Akurmodtagelse/skadestue

 

Rudersdal kommune: 1-dagskurser på rådhuset. løbende årlige kurser)

 

Rudersdal kommune: 1-dagskursus for personale på biblioteket

 

Slagelse Jobcenter: Grundkurser over 2 dages varighed inkl. kropsterapi. (adskillige løbende årlige kurser)

 

Sorø kommune: 3 kurser over en dag for jobcenter.

 

Sønderborg kommune, Hjemmepleje, plejecenter, borgerportal: Grundkurser over 1 dag

 

Tønder Jobcenter og Tønder kompetencecenter: Grundkurser over 2 dage.

 

Varde Jobcenter, Flere halvdagskurser samt et tillægskursus for ledere i debriefing og stillingstagen til psykologisk debriefing)

 

Vejen kommune, ungeafdeling

 

Vesthimmerlands kommune: Flere grundkurser og foredrag

 

Aabenrå kommune: Grundkurser over 1 dag.

 

Aarhus kommunes intregretionsafdeling: Grundkursus over 1 dag.

 

Aarhus kommune, Dagstilbuddet Næringen: Grundkursus over en dag.

 

Region Sjælland (Slagelse Sygehus): Udrykningssygeplejerskerne. Særkursus i håndtering af ophidset tilskuerskare ved ulykker m.v.

 

3-Ege institutionerne i Århus: Grundkursus over 1 dag.