Forside

Borgeren er utilfreds med sin sagsbehandler


Borgeren opsøger sin sagsbehandler efter arbejde, privat eller offentligt sted for at brokke sig, chikanere pågældende eller udøve trusler eller vold.


Når faderen, der har polititilhold opsøger børnehaven for at tage sit barn med hjem, selv om han ikke har forældremyndigheden og selv om han ikke selv om det er forbudt for ham at hente sit barn i børnahaven.


Når den rasende forældre opsøger skoleinspektøren eller en lærer, fordi et barn ikke har fået den særbehandling, som forældreren ønsker.


Når læreren bliver udsat for chikane, trusler eller vold af urimelige forældre.


Når pårørende chikanerer og truer ansatte på plejehjem eller hjemmeplejen fordi de vil gøre de enkelte ansvarlige for kommunens beslutninger og eventuelle besparelser.


Når tog- og buspersonale udsattes for vold, chikane eller truende adfærd.


På sygehuset udøver patienter, pårørende eller andre en chikanerende, truende eller voldelig adfærd overfor personalet.


I samarbejde med flere kommuner har jeg udarbejdet et antal kurser, der er målrettet offentlige ansatte, der skal håndtere de situationer, som udøvere af den offentlige forvaltning kan blive udsat for.