1 dags kursus

Et-dagskurset er det næstmest efterspurgte kursus. Kurset indeholder de fleste elementer, men gennemgangen er i sagens natur lidt mindre grundig, ligesom en del af kurset bærer præg af foredrag.

På et-dagskurset når vi et rollespil, der binder kursusdagens elementer sammen.


Opdel og definer problemet. Rubricer hændelsen, og lær at kommuniker hændelsen til leder og kolleger.

Egne/gruppens erfaringer med belastende hændelser og situationer samt borgere, vi ikke kunne håndtere.

Hvad gjorde vi rigtigt og hvad gjorde vi forkert. Hvad har vi lært til næste gang.

Konsekvenser for medarbejderne efter belastede hændelser.

kommunikationsteknik generelt.

Lytning: Aktiv lytning og passiv lytnings indflydelse på samtalens udfald.

Træning i anerkendende kommunikation og aktiv lytnig

Borgerens profil, herunder besværlige personers profil.

Egen profil til håndtering af hændelser.

Hvorfor opstår belastede hændelser, hvordan skal jeg selv, medarbejdere og ledelse håndtere perioder, hvor vi er særlig udsatte for belastende hændelser.

Signaler på udbrændthed/konsekvenser for medarbejderen.

Kollegers og ledelses ansvar overfor medarbejdere, der har været udsat for kritisk hændelse.

Debriefing/psykologisk debriefing

Samarbejde i organisationen omkring håndtering af besværlige og voldelige personer.

Reglerne omkring vold imod offentlig ansatte. (Straffelovens § 119)

Reglerne omkring hån og skælsord imod offentlig ansatte (Straffelovens § 121)

Reglerne om nødværge (Straffelovens § 13)

Træning i praktisk træning i håndtering af belastede hændelser og anslyse af situationerne.


For rådhusbetjente og vagter et særligt modul med vægten lagt på de særlige opgaver, som dette personale har.

For hjemmeplejen og for medarbejdere, der arbejder i borgernes hjem, er der et særligt modul, der omhandler egen sikkerhed disse steder.Instruktører

Tidligere vicepolitikommissær nu specialkonsulent i risikostyring ved Københavns Politi Kurt Mark