4 dages kursus

Kursus af 4 dages varighed


Opdel og definer problemet. Rubricer hændelsen, og lær at kommuniker hændelsen til leder og kolleger.

Egne/gruppens erfaringer med belastende hændelser og situationer samt borgere, vi ikke kunne håndtere.

Hvad gjorde vi rigtigt og hvad gjorde vi forkert. Hvad har vi lært til næste gang.

Konsekvenser for medarbejderne efter belastede hændelser.

kommunikationsteknik generelt - herunder anerkendende kommunikation - transaktionsanalyse og konflikttrappen.

Lytning: Aktiv lytning og passiv lytnings indflydelse på samtalens udfald.

Træning i anerkendende kommunikation og aktiv lytnig

Besværlige personers profil.

Egen profil til håndtering af hændelser.

Hvorfor opstår belastede hændelser, hvordan skal jeg selv, medarbejdere og ledelse håndtere perioder, hvor vi er særlig udsatte for belastende hændelser.

Kropssprog - hvordan får jeg automatisk det rigtige kropssprog.

Signaler på udbrændthed/konsekvenser for medarbejderen.

Kollegers og ledelses ansvar overfor medarbejdere, der har været udsat for kritisk hændelse.

Debriefing/psykologisk debriefing

Samarbejde i organisationen omkring håndtering af besværlige og voldelige personer.

Kroppens reaktion på belastede hændelser. Hvorledes undgår man nakkespændinger og senere kronisk hovedpine efter en eller flere belastede hændelser. Hvorledes spænder jeg min krop af, og modvirker herved psykiske følger.

Reglerne omkring vold imod offentlig ansatte. (Straffelovens § 119)

Reglerne omkring hån og skælsord imod offentlig ansatte (Straffelovens § 121)

Medarbejderen som vidne efter en grov hændelse.Reglerne om nødværge (Straffelovens § 13)

Træning i praktisk træning i håndtering af belastede hændelser og anslyse af situationerne.

Udarbejdelse af beredskabsplan - herunder eventuelt ambulancebrev.


For rådhusbetjente og vagter et særligt modul med vægten lagt på de særlige opgaver, som dette personale har.

For hjemmeplejen og andre, der arbejder alene eller arbejder i andres hjem er der indlagt et særligt modul målrettet dette arbejdsområde.Instruktører

Tidligere vicepolitikommissær nu specialkonsulent i risikostyring ved Københavns Politi Kurt Mark

Kropsterapeut Charlotte Brix, Aktiv Kropspleje