Afholdte kurser


Ledere og medarbejdere i følgende virksomheder har modtaget kurser i

håndtering af vold og trusler og håndtering af belastede hændelser.


Allerød kommune: Adskillige Grundkurser og vedligeholdelseskurser


Bov Kommune: 5 Grundkurser af 1 dags varighed


Danske Risikorådgivere. Foredrag om håndtering af trusler i virksomhederne.


Esbjerg Højskole: Konflikthåndteringskurser for ledere


Falck, Esbjerg. Foredrag vedrørende belastede hændelser og konflikthåndtering.


Fredericia kommune: Rådhusbetjente på særlig grundkursus.


Frederiksberg kommune: Kursus i håndtering af belastede hændelser.

Frederiksberg kommunes svømmehal: Flere 1-dagskurser i håndtering af belastede hændelser, vold og trusler m.v.

Frederiskberg kommune: Parkeringsservice

Frederiksberg kommune: Renovation


Fredensborg kommunes: Bibliotekerne i Fredensborg og Nivåcentret Grundkurser


Frederikssund kommune: Adskillige kurser over henholdsvis 1 og 2 dage.


Furesø kommune Furesø Bibliotek i Værløse Bymidte: To 1-dagskurser


Gladsaxe kommune: Adskillige 1 dagskurser for jobcenter, borgerservice institutioner m.v.


Gladsaxe kommune: Kurser for ledere i krisestyring og debriefing


Gladsaxe bibliotek: Værebro bibliotek samt hovedbiblkioteket


Guldborgsund kommune: 3 1-dagskurser


Hillerød kommune. Adskillige kurser i forskellige afdelinger.


Holbæk kommune, borgerservice: 2-dages kursus


Hørsholm kommune: Grundkurser over 1 dags varighed inkl. kropsterapi.


Kalundborg kommune: Flere 1-dagskurser


Københavns Kommune, Kompetencecentret:  Tre 1-dagskurser,


Københavns kommummunes jobcenter, Lærkevej.


Københavns Universitet: Niels Bohr Instituttet. Kursus i håndtering af truende og voldelige hændelser


Nyborg kommune: Adskillige kurser over 1-dag. (årlige tilbagevendende kurser).


Næstved kommune: Jobcenter, parkeringsvagter, hjemmepleje, socialrådgivere, biblioteker m.v.: Adskillige grundkurser over 1 og 2 dages varighed inkl. kropstgerapi (Adskillige. Løbende årlige kurser.)


Odder kommune: Adskillige grundkursus og vedligeholdelseskurser over 2 dage


Odsherred kommune, Adskillege 1-dagskurser løbende over flere år.


Odsherred kommune: Adskillige 2-dagskurser inkl. kropsterapeuten.


Odsherred kommunes genbrugsstationer: 2-dagskurser for personalet på genbrugsstationerne.


Region Midt,: Samsø Sygehus

Region Midt: Horsens sygehus,

Region Midt: AMK-vagtcentralen (112) m.v. samt

Region Midt: Flere foredrag for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere,

Region Midt: Akurmodtagelse/skadestue

Region Midt: Kurser i debriefing/dufusing/aflastningssamtale efter voldsom hændelse.


Rudersdal kommune: 1-dagskurser på rådhuset. løbende årlige kurser)


Rudersdal kommune: 1-dagskursus for personale på biblioteket


Slagelse Jobcenter: Grundkurser over 2 dages varighed inkl. kropsterapi. (adskillige løbende årlige kurser)


Sorø kommune: 3 kurser over en dag for jobcenter.


Sønderborg kommune, Hjemmepleje, plejecenter, borgerportal: Grundkurser over 1 dag


Tønder Jobcenter og Tønder kompetencecenter: Grundkurser over 2 dage.


Varde Jobcenter, Flere halvdagskurser samt et tillægskursus for ledere i debriefing og stillingstagen til psykologisk debriefing)


Vejen kommune, ungeafdeling


Vesthimmerlands kommune: Flere grundkurser og foredrag


Aabenrå kommune: Grundkurser over 1 dag.


Aarhus kommunes intregretionsafdeling: Grundkursus over 1 dag.


Aarhus kommune, Dagstilbuddet Næringen: Grundkursus over en dag.


Region Sjælland (Slagelse Sygehus): Udrykningssygeplejerskerne.  Særkursus i håndtering af ophidset tilskuerskare ved ulykker m.v.


3-Ege institutionerne i Århus: Grundkursus over 1 dag.